Varikotsele a armáda: připojují se k armádě s varikokelem?

Nechte se léčit

Vezou si varikokélu pro vojenské oddělení?

Ano, vojenské oddělení může vzít mladého muže s varikokéli, pokud je nemoc nekomplikovaná.

Vojenské oddělení bude jednoznačně užíváno s varikokéli 1 stupně, s varikokélou druhého stupně jsou možné, se třetím stupněm varikokély na vojenském křesle pravděpodobně nebere. Rozhodnutí o organizaci vojenského oddělení rozhodne zvláštní komise.

Mám odmítnout provést operaci během doby trvání volby?

Záleží na zájmcích žáků. Pokud chce mladý muž zachránit zdraví svých mužů, vyhnout se neplodnosti a v budoucnu nebude mít problémy s porodem, pak je tato operace lepší. Nicméně poté, co se koná, bude schopen se odvolat. Pokud má porodník 2-3 stupně varikokély, nedostane se do armády a nedostane vojenskou letenku.

V jaké míře se varikokéla nepřijde k armádě?

Je armáda s varikokély 3 dobrá?

Podle článku 45 odstavci b, třetí stupeň varicocele dává rekrutuje právo na status „částečně fit“, tedy mladých lidí, kteří zažívají malý nebo mírný poruchy kapacitu funkce existujícího onemocnění.

Odborníci jsou zapsáni do rezervy, ale vydávají směr pro provedení varikokély.

Existují dva stupně v armádě pro varikokéla?

Ano, ano. Rozhodnutí urology o varikokéle druhého stupně v kůži bez opakovaného relapsu se nepovažuje za důvod k osvobození od armády.

Odškodnění může být nabídnuto, že podstoupí operaci k odstranění varikokély 2. stupně, poskytne odpočinek, ale po operaci bude mladý muž stále způsobilý pro vojenskou službu. Zvláštní vyšetření a pozorování u lékaře pomohou vypočítat pravděpodobnost přechodu z druhého stupně na třetí: pokud je riziko dosažení varikokély o 3 stupních vysoká, pak může být pacientka propuštěna z odběru.

Jaké je období odložení po operaci varikokély?

Odložení z armády po chirurgickém zákroku bude 6 měsíců podle článku 48 a článku 86.

Co dělat, když vojenská registrační a registrační kancelář vyžaduje, abyste opakovali ultrazvuk, který byl nedávno proveden?

Pokud je odvolatel bezdůvodně zaslán ke zpětnému přebírání určitých lékařských vyšetření, má odvolatel právo zamítnout takový zásah. Je zapotřebí napsat písemné odmítnutí podrobit se opakovanému vyšetření ultrazvukem a požadovat, aby komise pro odběr vzorků rozhodla na základě již dostupných dat o ultrazvuku.

Jak by se mělo psát odmítnutí provést operaci varikokély?

Žádost o zamítnutí je napsána buď ve svobodném tvaru podle vašich vlastních slov, nebo můžete odkázat na "Základy legislativy RF o ochraně zdraví občanů" (článek 33).

Pokud neprovedete operaci varikokély v daném směru, pak jaká je hrozba pro strážníka?

Odborník není povinen podstoupit varikokélovou operaci, pokud nechce, a nikdo ho nemůže přinutit, aby podstoupil operaci. Můžete písemně odmítnout provedení operace tak, že v případě opakovaného volání prokázat dokument. V tomto případě se drafte řídí pouze jeho vlastními zájmy, protože přítomnost varikokély ovlivňuje schopnost otevírat.

Jaké dokumenty je třeba předložit vojenské registrační a registrační kanceláři pro varikokélu třetího stupně?

Aby bylo možné získat výjimku z odběru varikokély třetího stupně, je třeba vyplnit zákon o studiu stavu zdraví. Tento zákon se provádí na základě závěru urologu, který provedl vyšetření žáka a diagnostikoval varikokélu třetího stupně.

Je možné komiks s varikokelem 2. stupně?

Rozhodnutí o pověření žadatele je rozhodnuto zvláštní vojenskou lékařskou komisí, pokud k tomu dojde. Varikokéla stupně 2 je možná pro komedii, jsou to však spíše vzácné případy, které vyžadují zohlednění řady dalších faktorů: souběžné onemocnění, recidivy varikokély po opakované operaci apod. Pokud je zjištěna varikokéla, stupeň 3 je jednoznačně uveden.

Dalším případem, je-li zjištěn jediný recidivu varikokély 2. stupně a odbomíka odmítne provést operaci ve směru: v tomto případě bude také mladý muž komise.

Existuje zpoždění od armády s varikokelem?

Ano, jsou, pokud nábor nalezl varikokélu 3 stupně. V takovém případě bude zpoždění z armády 6 měsíců. Pokud odvětil odmítne provést operaci, je propuštěn z návrhu.

Armádu lze také odložit v případě, že nábor nalezl rekurzi druhého stupně varikokély. Po dvou předchozích operacích v případě opětovného výskytu varikokély 2. stupně je vojenskému lístku vystaven nábor.

Je dovolená v operaci varikokély v armádě?

Ano, to je. Stejně jako jakýkoli jiný chirurgický zákrok, operace varikokély zahrnuje průchod období zotavení. Odborník má po operaci nejméně jeden měsíc dovolené, obvykle šest měsíců.

Co dělat, jestliže existuje varikokéla třetího stupně, ale v komise pro odběr zvěrolékařů považujte žáka za zdravou a vhodnou pro službu?

Je nutné vytvořit kopie všech dokumentů, které označují diagnózu varikokély 3. stupně, a ujistit se o tom, zda jsou k dispozici příslušné zdravotnické zařízení. Pak jsou tyto kopie poskytovány na návrhové desce. Je nutné požadovat, aby byly na kopiích umístěny razítka, které potvrzují, že dokumenty byly přijaty. Pokud jsou porušována práva na nábor, musíte se obrátit na vyšší úřady: zpravidla se jedná o komisi pro zadržování v subjektu ruské federace nebo soudu.

Pokud je přijata vojenská jízdenka a hned po operaci varikokéli, mohou přezkoumat lékařskou prohlídku a znovu vyzvat armádu?

Ne, nemohou, po obdržení vojenského rozhodčího, důstojník je automaticky připsán do rezervy, znovu posouzení poté, co léčba již nemůže být provedena.

Přijdou v případě recidivy varikokélu?

Pokud je operace prováděna v nevládním zdravotnickém zařízení a je zjištěna druhá relapska 2. stupně varikokély, lze v návrhu komise vyžádat vyšetření ultrazvukem?

Ano, mají nárok na to.

V průběhu takového průzkumu bude zjištěna přítomnost varikokély 2. stupně, budou potvrzeny dokumenty mimovládní zdravotnické organizace a vojenský lístek bude poskytnut náboru.

Je možné potvrdit diagnózu varikokély 3. stupně v léčebně před tím, než předáte návrh komise?

Ano, můžete. Výsledky výzkumu by měly být zajištěny ve zdravotnickém zařízení a měly by být přivezeny v den náboru. Taková opatření jsou přiměřená v případech, kdy existují pochybnosti o legitimitě akcí návrhu komise.

Pokud došlo k relapsu varikotsele 2 stupně v levém varlatě, pak se vezmou do armády?

Ano, s jediným opakováním varikokély bude armáda odebrána bez ohledu na to, jaká varlata je onemocnění (levicová, pravá nebo bilaterální varikokéla). K získání vojenské letenky je nutný druhý výskyt recidivy varikokély.

Vezmou varikokéla v armádě v roce 2018?

Mladí lidé, kteří jsou povoláni sloužit v armádě, čelí mnoha právním problémům. Pokud odborníci diagnostikují varikokéli, narůstá obavu ze zdravotního stavu, protože situace se může kdykoli zhoršit. Navíc je zajímavé vzít armádu s varikokelem? Jaká je tato nemoc a jaké jsou její důsledky? Čtenář nalezne odpovědi na tyto a další otázky v našem článku.

Několik slov o této nemoci

Varikokéla je onemocnění, které se projevuje rozšířením žil spermatu. Kdo je v nebezpečí? Patologie může nastat u chlapce ve věku 10 až 14 let. Za prvé se nemusí projevit vůbec, ale později bude klinický obraz zřejmý. Nebezpečí onemocnění spočívá v tom, že fyzická námaha může způsobit zhoršení. Záležitost spočívá v tom, že intenzivní fyzické cvičení vedou ke zvýšení intenzity prokrvení žil. Je-li žilní síť normální, nebudou žádné problémy. Při přítomnosti žil však mohou vzniknout komplikace ve formě trofických vředů a trombózy. Krevní sraženiny, které se tvoří v dutině cévy, narušují normální krevní oběh. Proto mohou být různé formy patologie kontraindikací pro vojenskou službu. Na stránkách našeho webu je vyčerpávající seznam, s jakými onemocněními se armáda nevztahuje.

Andrologie - mužské problémy

Existuje taková patologie u 10-15% mužů. Navíc, pokud provedete diagnózu všech neplodných mužů, mezi nimi je 40,3% diagnostikováno s varikokelem. V závislosti na tom, která strana je ovlivněna, bude mít bolest v tkáni odpovídající ozáření odpovídající ozáření. Nepohodlí v jednom nebo obou varlatách lze zesílit fyzickou aktivitou nebo v době intimity. Je možné sloužit v armádě s varikokelem? V jednom případě mohou převzít vojenskou službu, v jiných však ne. Aby bylo možné objektivně odpovědět, je nutné provést obecné důkladné posouzení. Jak ukazuje praxe, pozorovací diagnostika umožňuje identifikovat onemocnění, které se uvolňují ze služby v armádě úplně nebo po určitou dobu.

Vojenská služba s varikokéli do značné míry závisí na závažnosti vývoje patologie. Lékaři zpravidla rozlišují tři stupně závažnosti varikokély. Při prvním stupni žilní expanze žil v oblasti tlustého střeva je určeno zvýšení žil na šourku, které lze diagnostikovat palpací za předpokladu, že jsou svaly břišního lisu napjaté. Varikokéla druhého stupně závažnosti je vyznačena výrazným zvýšením žil v deklarované oblasti, což je potvrzeno po palpaci. Vizualizace problému s výskytem nodálních ložisek je charakteristická pro rozšíření žil spermatické šňůry, třetí stupeň závažnosti. Mladí muži si stěžují na vznik bolesti v slabinách, nepohodlí a neschopnosti si představit dítě. Lékař může v případě potřeby předepisovat operační léčbu, po níž nastane úplné uzdravení a obnovení plodnosti. Ale otázka je, zda armáda užívá varikokélu, zůstává otevřená. Kromě toho je obtížné dát jednoznačnou odpověď, každý případ je zvažován individuálně.

Při prvním stupni nemoci může drafteř počítat s tím, že brzy vstoupí do armády a bude sloužit armádě. A to vše proto, že se v dospívání objevila varikokele nezávisle nebo pod vlivem léčení. V případě, že i když by nemoc zůstala, vojenská služba by neměla vést ke zhoršení stavu, proto se nepovažuje za kontraindikaci.

Za přítomnosti patologie vážnějšího stupně mohou lékaři doporučit operační zásah. Operace v celkové anestezii je navržena tak, aby zmírnila člověka negativními patologickými projevy. Po chirurgickém zákroku má nárok na zpoždění od 6 do 12 měsíců. Po uplynutí lhůty se musíme připravit na vojenskou službu, protože s druhým stupněm se varikcele vezmou do armády. Na tomto účtu můžete doručit následující doporučení. Dokonce ještě před průjezdem lékařské komise ve vojenské registrační a registrační kanceláři je vhodné navštívit urologa nebo androloga v polyklinice. Takový průzkum bude objektivnější, protože lékař nebude mít zájem vyzvat mladého muže do armády nebo mu nepozvat. Navíc nečinnost pacienta ve vztahu k jeho vlastnímu zdraví může skončit špatně. Existuje vysoká pravděpodobnost, že patologie z druhého stupně přechází do třetího stupně, což se projeví jako negativní důsledky. Pak má lékařská komise právo vydat vyhlášku o nezpůsobilosti pracovníka ve službě. Pokud komise rozhodne o porušení vašich práv - naléhavě požádá právní pomoc od odvedených odborníků - odborníci se odvolá proti protiprávnímu rozhodnutí a budou zrušeni zákonem.

Varikotsele a "bílé" lístek - všechny nuance jeho přijetí!

Ve třetí etapě bude varikokéla přijata do armády nebo ne? Tento problém se stará o člověka od okamžiku, kdy je diagnóza oficiálně potvrzena. Jak získat osvobození od vojenské služby bez porušování zákona? Zaprvé, jak již bylo napsáno dříve, je nutné aplikovat na regionální polykliniku a podstoupit průzkum. Pacient je podroben ultrazvukovému vyšetření, které by mělo potvrdit diagnózu. "Vyzbrojen" výsledky ultrazvuku, mladý muž může jít do kanceláře pro vojenský záchranář. Po takovém postupu poslali vojenští lékaři muže do zdravotnického zařízení, aby potvrdil stupeň patologie.

Na základě adresáře "Schedule of Diseases" se varikotse třetího stupně stává překážkou pro službu v armádě. Odškodnění je připsáno s omezeným zdravotním stavem. Takže v době míru bude člověk propuštěn z vojenské služby. Pokud je země v nebezpečí a oznámila celosvětovou mobilizaci, nebudou existovat žádné možnosti.

Shrnutí všeho, co bylo napsáno výše, můžeme říci, že pouze důkladné prozkoumání zdraví mladého muže umožní posoudit jeho vhodnost pro vojenskou službu. Předběžná léčba v polyklinice pomáhá identifikovat zdravotní problémy, zabraňovat vzniku negativních následků a komplikací.

Jsou muži s varikokelem 2, 3 stupně odevzdáni v armádě v roce 2018

Po dosažení dospělosti ruská mládež čelí jednomu z hlavních problémů svého života - nutnosti zahájit naléhavou službu v armádě. Na které prostě nejdou k mladým lidem, aby se vyhnuli tomuto osudu - v tomto okamžiku přijde čas, kdy nemocný zdravý závist, jako „Díky“ jejich patologií, mohou „viset“ z vojenské služby.

A mít zájem o některý z abolevaniya nárok na tuto bílou letenku Začínají 13-14 let - s prospektech rodiči, mladí lidé začnou sbírat tuny odkazů (často falešný) na „Potvrdit“ řadu diagnóz na údajné inductee. Ale tam jsou opravdu nemocní chlapci, který nelze rozpoznat přesně zapadají.

Spolu s ostatními, vyvstává otázka, zda brát varikokélu v armádě, jako křečové žíly na chámovodu u mladých lidí dost často. Všimněte si, že otázka týkající se pořadí, vzít ať už v armádě s křečovými nohama, zde není žádný absolutní vztah nebyl, protože ten, kdo prohlásí za nevhodné k provádění vojenskou službu, protože křečových žil, může dobře sloužit jako přítomnost varikokély na svém legitimní místo.

Tam je další důležitá otázka - vzhledem k tomu, že tato patologie postupuje stále, to je zajímavé vědět, zda se opakující varicocele kontraindikace, aby sloužil v armádě, a pokud ano, jaké jsou limity a nuance v tomto ohledu.

Rozmanitost křečových žil a armády

Poté, co je nezbytné vyjasnit nejdůležitější bod - to je nemožné jednoznačně odpovědět na otázku, zda přítomnost varikokély v zásadě základem pro uvolnění vojenské služby v roce 2018. V tomto případě záleží na mnoha faktorech, mezi nimiž je závažnost klinických příznaků - jinými slovy, klinického stadia nemoci, která je určena na základě porovnání dalších vyšetřovacích metod a vyhodnocení objektivního stavu pacienta, přítomnost stížností a charakteristické historii a dobu Po operaci k odstranění varikokély.

Uvažujme nejběžnější situace a dát odpověď, jak blízko pravdě - zjevně stále v medicíně nikdo nemůže říci nic, protože to není exaktní věda. Ale předpovědět chování členů lékařské komise, která skutečně určuje stupeň vhodnosti pro vojenské služby, je možné - stačí vědět, které věci v první řadě by měly věnovat pozornost mladým lidem návrhu věku, aby přiměl Komisi k přijetí příznivých řešení (s vyřešit problém nejvíce rozpočtovým způsobem - pojmenujte věci podle jejich vlastních jmen).

Korespondence stupně výskytu varikokély s vyhlídkami na budoucí služby zákazníka

Po mladíkovi bude trvat lékařské prohlídce v armádě, bude rozhodnuto provést o možných kategorií vhodnosti pro další službu v armádě nebo na jednoho uvolnění mladíka z vojenské služby. V každém případě to není konečné a může to být ještě napadáno.

Pro detailní zvážení otázky je třeba určit stupeň závislosti způsobilosti k výkonu služby na závažnosti klinických projevů:

 • Varikokéla 1 a 2 stupně - projevy nemoci nejsou vidět vůbec, a to byla diagnostikována čistě náhodou, při lékařském vyšetření v armádě. Tato situace je nejběžnější, a v tomto případě neposkytuje žádnou výjimku nebo odklad z vojenské služby. Snaží nějak vyřešit problém jinak je v tomto případě velmi obtížné - je třeba obrovské množství dat o dalších metod výzkumu že - nebo potvrdit uzavření urolog a chirurg naznačovaly, že tato choroba skutečně nastane, stejně jako mnoho dalších byrokratických " zamorochki. " Je mnohem jednodušší „pohled“ na jinou chorobou, jako se vyskytuje varicocele prvního stupně, podle statistik, 30% chlapců a běží samo o sobě - ​​takovým způsobem, že nedochází u mladých lidí, i sebemenší podezření na přítomnost této patologie.

Zde dokonce nedoporučujeme podstoupit odpovídající léčbu - můžete bezpečně okamžitě jít do armády a onemocnění projde samo.

 • Pokud je zjištěna diagnóza varikokély 2. stupně, vše se stává mnohem závažnější - podle článku 45 "Plánu nemocí" jsou zařazeni do armády s kategorií "B-3". V případě, že pokud mladý muž ve věku věku prožívá rekurentní povahu křečových žil, pak bude otázkou, že mu udělí kategorii "B". Je třeba dále zdůraznit, že kategorie platnosti je vystavena, když mladý člověk odmítne podstoupit další zkoušku.
 • Dalším důležitým faktorem, který musí být považován v této situaci - vojensko-lékařská komise stanoví pouze skutečnost, že přítomnost určitého onemocnění, ale nestanovuje diagnózu. Drtivá většina pacientů s varikokélu prvního a druhého stupně dělat jen to, ale ještě rekrut s takovou diagnózou jsou pravděpodobně shledána jako vhodná k vojenské službě.

Zahájená fáze

Vysoká pravděpodobnost osvobození od vojenské služby je křečové žíly spertice šňůry třetí třídy. V tomto případě se problém stává příčinou závažných klinických příznaků: onemocnění se vyznačuje silným bolestivým syndromem a porušením fyziologických dispenzací.

Podle rozvrhu onemocnění s varikokelem třetího stupně jsou mladí muži považováni za nevhodných pro službu v armádě. V této situaci je vydáno vydání z armády s kategorií "B" za předpokladu, že v takových případech nedojde k relapsu.

Často musí čelit skutečnosti, že pracovníci lékařské komise ve vojenské registrační a registrační kanceláři uměle narušují diagnózu a nechtějí potvrdit přítomnost varikokély 3. stupně. Odborník má právo požadovat přezkoumání a průběh těchto procesů je důvodem pro odklad. Často mladí lidé musí čelit skutečnosti, že rozhodnutí lékařské komise je v rozporu se zdravým rozumem - například po odvysílání varikokély neexistuje odložení vojenské služby.

V takovém případě se mladý muž a jeho rodiče budou muset obrátit na soud, a to bude muset být provedeno co nejrychleji, protože když obdržíte program a písemné potvrzení o tom, nemáte již právo odmítnout službu.

Několik důležitých bodů

Není možné říci, jak jsou koncepty varikokély a armády slučitelné - zda osoba bere nebo ne závisí na tom, do jaké míry byl kandidát přijat na lékařskou prohlídku.

V případě, že dojde k počáteční fázi nemoci, mladý muž se brzy připojí k armádě. Můžete se samozřejmě pokusit nějak napadnout rozhodnutí lékařské komise ve vojenské registrační a registrační kanceláři, ale pravděpodobnost úspěchu je zanedbatelná. Pokud je zavedená a potvrzená diagnóza varikokély 3. stupně, bude s jistotou možné říci, že služba neohrožuje krevní skupinu.

Existuje ještě další zajímavý rys, který je třeba zmínit - i když je mladý muž neschopný pro vojenskou službu, při vstupu do vyššího vzdělávacího ústavu se bude i nadále věnovat vojenskému oddělení nebo vojenské škole.

Získejte záložního důstojníka s bílou lístek. Zde jsou zde legislativní zamorochki.

Jsou muži v armádě?

Varikokéla je onemocnění, které způsobuje křečové žíly na svalnatém plexu varlat. Takové rozšíření žil může nastat u chlapce (mladého muže) ve věku 10-14 let. Různé formy varikokély mohou sloužit jako překážka pro vojenskou službu.

Prohlášení o diagnóze

Diagnóza takového onemocnění může být vizuálně a pomocí palpace. Pacient musí být ve stoje a místnost musí být teplá. Nízká teplota v místnosti a stav psychického nepohodlí mohou způsobit srážení kůže na šourku, což neumožní důkladné vyšetření spermatické šňůry. Po takovém vyšetření by měl být pacient podroben ultrazvukovému a dopplerometrickému vyšetření.

Křečové žíly v slabinách mají následující závažnost onemocnění, která je charakterizována:

 • varikotsele 1 závažnost - je charakterizována zvýšením žil na šourku s napětím břišních svalů (určeno dotykem);
 • varikotsele 2 závažnost - je charakterizován mírným zvýšením žil na šourku (hmatatelné);
 • varikotsele 3 stupně závažnosti - je pozorován vizuálně a na některých místech má nodální zvýšení žil.

S takovou diagnózou lékaři v zásadě předepisují operaci, zejména v případě, kdy člověk nemůže dítě počítat. Obvykle jsou tyto operace prováděny v celkové anestezii. A poté, co byl proveden, člověk ztratil bolest v oblasti slabin a on má příležitost mít dítě.

Vojenská služba s varikokéli

Ať už jde o armiku s varikokéli nebo ne - je obtížné jednoznačně odpovědět, závisí to na závažnosti onemocnění a možnosti provedení operace. Křečové žíly s 1 stupněm závažnosti by měly být určeny armádě. Vzhledem k tomu, že taková nemoc je diagnostikována u dospívajících chlapců, může proběhnout v době nástupu vojenské služby. A i kdyby nábor nebyl vyléčen, vojenská služba nepovede ke zhoršení diagnózy.

S varikcele 2 stupňů může nabídnout provozní způsob, jak ho odstranit. Poté se považuje za nezbytné prodlení od šesti měsíců do jednoho roku. Po dokončení zpoždění v armádě bude stále přijata, protože druhý stupeň takového onemocnění náboru. Proto je lepší nezávisle, aniž by prošel lékařskou komisí ve vojenské registrační a registrační kanceláři, podstoupit vyšetření na okresní klinice s urologou nebo andrologou.

Takový průzkum pomůže zjistit skutečnou úroveň onemocnění a zjistit, zda se mladý muž rozhodne vykonávat vojenskou službu nebo ne, protože existuje možnost, že onemocnění se může zhoršit a její závažnost se změní ze 2 na 3.

Poté je nutné písemné odmítnutí provést operaci. Udělejte to správně ve vojenské registrační a registrační kanceláři během lékařské komise. Je důležité si uvědomit, že nikdo nemá právo požadovat provedení takové operace. Toto ustanovení stanoví federální zákon o ochraně zdraví.

Armáda a varikokele 3 stupně

Kampaň v armádě s varikokelem o stupních závažnosti 3 může skončit a nikdy nebyla zahájena. Tedy. přítomnost takového onemocnění je právním základem pro získání "bílého" lístku.

Způsob získání právního základu pro odmítnutí sloužit v armádě je velmi jednoduchý. Zpočátku je nutné získat výsledky ultrazvukového vyšetření. S těmito doklady je nutné přijít do kanceláře pro vojenské útočníky. Dále jsou vojenští lékaři povinni napsat doporučení zdravotnické instituci, která musí potvrdit přítomnost zavedené diagnózy.

3 stupeň takového onemocnění, podle seznamu "Časové rozvrhy", spadá do kategorie "B". Podobná kategorie je klasifikována jako omezený zdravotní stav. To znamená, že osoba má nemoc, která způsobuje mírné nebo mírné narušení funkcí právní způsobilosti.

Taková diagnóza, podle federálního zákona o vojenské službě, naznačuje, že voják musí být propuštěn z armády v době míru. Pokud však existuje hrozba obecné mobilizace, pak bude v tomto případě nutné.

Zda vojenská úborová kancelář převezme do armády s varikokéli nebo neuplatní, v každém konkrétním případě by měl rozhodnout lékař. Musíme si však pamatovat na důležitý bod, který s léčbou takové nemoci nestojí za to.

Důsledky jakékoli zanedbané nemoci mohou být mnohem horší než vojenská služba.

Sdílet s přáteli a určitě se s vámi podělí o něco zajímavého a užitečného! Je to velmi snadné a rychlé, snadné Klikněte na tlačítko tlačítko služby, které používáte nejčastěji:

Existuje nějaká varikokéla v armádě?

Křečové žíly spermatické šňůry a varlat mohou dramaticky změnit život člověka. To platí nejenom pro neplodnost - nejhorší komplikaci onemocnění. Varikotsele mohou způsobit odklad výpovědi v armádě nebo být důvodem pro umístění v rezervě. Takže se připojují k armádě s varikokelem?

Kategorie služeb pro vojenskou službu

Volání do armády závisí na kategorii vhodnosti náboru, a proto bude záviset na stupni a charakteristice této nemoci.

Podle všeobecného posouzení zdravotního stavu mladého muže, který je vojenský, je rozlišován následující kategorie způsobilosti:

 1. Kategorie A. Protivník má dobré zdraví a je schopen vojenské služby ve všech druzích vojsk.
 2. Kategorie B. Pokud mladý člověk nemá závažné onemocnění, omezuje se volba druhu vojska na službu.
 3. Kategorie B povoluje vojáka ze zdravotních důvodů. Je základem pro zápis do rezervy.
 4. Kategorie G stanovuje odložení odběru po dobu šesti měsíců až jednoho roku. Během této doby musí být kandidát na službu podroben odpovídající léčbě a rehabilitaci.
 5. Kategorie D se vyjímá z provozu kvůli vážným zdravotním potížím.

Pokud má draketa varikokéla během průchodu lékařské komise nebo před ní, je mu přiřazena kategorie B, B nebo G.

Pokud má dračák varikokelu, když předá lékařskou komisi nebo před ní, je jí přiděleno kategorie B, B nebo G

Jak se diagnostika provádí?

Varikokéla je onemocnění, které je doprovázeno rozšířením žil spermatické šňůry a varlat. V souvislosti s fyziologickými vlastnostmi struktury orgánů je nejčastěji diagnostikován u adolescentů a ovlivňuje levou stranu šourku.

V závislosti na zanedbání nemoci, příznaků a možnosti diagnostiky rozšíření se rozlišují tři stupně varikokély, na kterých závisí zařazení kategorie způsobilosti k výkonu:

 1. První stupeň varikokély je charakterizováno asymptomatickým průběhem, dochází k mírnému rozšíření skrotalových cév. Diagnostika s vyšetřením a palpací je obtížná. Ultrazvuk je nezbytný.
 2. Druhý stupeň varikokély je určen palpací šourku. Pro potvrzení diagnózy je ultrazvuk diagnostikován Dopplerem. Objeví se první příznaky: bolesti ve svalech s fyzickou námahou, zvýšení šourku z postižené strany.
 3. Třetí stupeň varikokély lze snadno stanovit vyšetřením a palpací. Ultrazvuk se používá k identifikaci stupně zanedbání a charakteristik onemocnění. Symptomy třetí etapy jsou výraznější, protože bolest v šourku může být nejen při zátěži, ale také v klidu, šourek roste co do velikosti, vejce je snížena v důsledku tlaku na něj uviform žilní pleteně.

Varikotsele a odložení od armády

Takže se připojují k armádě s varikokelem? V jaké fázi onemocnění můžete získat oddych nebo stát se nevhodným pro vojenskou službu?

Doporučují naši čtenáři

Náš pravidelný čtenář se zbavil PROSTATIT účinnou metodou. Ověřil si to - výsledek 100% - úplné odstranění prostatitidy. Jedná se o přírodní léčbu založenou na medu. Zkontrolovali jsme metodu a rozhodli jsme se ji poradit. Výsledek je rychlý. EFEKTIVNÍ METODA.

V počáteční fázi onemocnění je zařazen do kategorie fitness B. To znamená, že budou muset být v ozbrojených silách povoláni budoucí vojenští odpovědní osoby, ale určitá omezení jsou stanovena na volbu druhu vojska. U varikokély prvního stupně je nábor na ústrojí v urologovi, jak často dochází k rozvoji onemocnění v druhém stupni.

Vojenská lékařská komise nerozpoznává, ale provádí pouze kontrolu stavu

Vojenská lékařská komise nerozpoznává, ale kontroluje pouze zdravotní stav. Při diagnostikování druhého stupně varikokéli musí diagnostika podstoupit druhé lékařské vyšetření s urologem, aby diagnózu potvrdil nebo popřel.

Ve druhém stupni varikokély je pro kandidáta zařazena kategorie fitness G. Mladému člověku se doporučuje podstoupit léčbu, která zahrnuje chirurgickou intervenci a pooperační rehabilitaci. Takže u druhého stupně varikokély je odložení z armády dáno po dobu šesti měsíců až jednoho roku.

V závislosti na pooperačním období, důsledcích chirurgického zákroku a včasnosti chirurgických manipulací na žíly močového měchýře, může žadatel dostat úplnou výjimku z vojenské služby. Takže nemohou v ozbrojených silách přijmout vojáky s opakováním varikokély. V takovém případě je kategorie platnosti přidělena B.

Kromě toho může rozhodčí odmítnout provést operaci doporučenou vojenskou lékařskou komisí. Aby se rozhodlo jen pro něj, předtím je třeba zvážit možnou službu v armádě a jedním z nejhorších následků varikokély je neplodnost.

Pokud se navrhovatel rozhodne odmítnout chirurgický zákrok, musí napsat prohlášení o zamítnutí. Je psána ve volné formě nebo s odkazem na legislativní zákon o ochraně veřejného zdraví. Písemné odmítnutí musí být zachováno a předloženo členům lékařské komise ve vojenské registrační a registrační kanceláři v případě opakovaného vojenského obsazení.

Armáda a varikokele třetího stupně

Třetí stupeň varikokély a armáda se vzájemně vylučují. Co to znamená? U choroby třetího stupně je kategorie B přidělena vojenské odpovědné osobě, což znamená vynětí ze služby ze zdravotních důvodů a převedení do rezervy ozbrojených sil.

V případě identifikace varikokély třetí etapy během průchodu vojenské lékařské komise se mladému člověku podá žádost o další vyšetření urologovým andrologem. To je nezbytné pro potvrzení diagnózy, určení rozmanitosti onemocnění a výběr typu operace. V poslední fázi vývoje nemoci je operace povinná a její nepřítomnost může mít nevratné důsledky.

V případě nemoci třetí kategorie kategorie B

K získání kategorie B pro nemoc třetího stupně je nutné sestavit a vyplnit vyšetření zdravotního stavu, kde jsou provedeny všechny informace o provedených studiích (vyšetření, palpation, ultrazvuk). Tento dokument je vyplněn urologem vojenské lékařské komise, který provedl zkoušku žáka.

Vedle zákona o zdravotním stavu je nezbytné poskytnout členům lékařské komise certifikované doklady od zdravotnického zařízení, ve kterých potvrdily stupeň onemocnění. Na výtiscích těchto dokladů a na zákon o zdravotním stavu musí vojenská lékařská komise umístit své pečeti. To potvrzuje skutečnost, že pacient souhlasil s lékařskou zprávou.

V případě, že má dražitel všechny dokumenty týkající se jeho zdraví správně řešené a je volán opakovaně, musí je předložit komisi. V případě porušení jeho práv má osoba odpovědná za vojenskou službu zařazenou do rezervy právo požádat vyšší orgány a soud.

Varikotsele před odbavením

Existují případy, kdy byl pacientovi diagnostikována varikokéla druhého nebo třetího stupně, nebo byl léčen před odběrem. Co dělat v tomto případě? Při předávání vojenské lékařské prohlídky vojenské osobě je nutné shromáždit všechny doklady, které potvrzují přítomnost nemoci a informace o provedených chirurgických zákrocích. Vezměte celý balíček potřebných dokumentů a ujistěte se v léčebně, ve které byla provedena diagnóza a léčba byla provedena. Pak je musíte předložit členům komise.

V případě pochybností o existenci této nemoci může být poslanec poslán na druhé vyšetření. Za tímto účelem provádí vojenský urolog vyšetření a palpace šourku a předepisuje ultrazvukovou diagnostiku. Při potvrzení diagnózy se vojenskému lístku vydává vojenský lístek s příslušnou kategorií platnosti.

Varikotsele a výcvik na vojenském oddělení a vojenské akademii

Varikotše je nejen omezením pro vstup do vojenské služby v ozbrojených silách, ale také pro vstup do vojenských vzdělávacích zařízení a vojenského oddělení.

Před podáním dokumentů do vzdělávací instituce je třeba také podstoupit lékařskou prohlídku. Pro školu a pro vojenské oddělení je zapotřebí certifikát o zdraví. Pokud lékařský doklad obsahuje informace o dostupnosti varikokély prvního stupně, je kandidát přijat k vojenskému výcviku.

V případě výskytu druhotného onemocnění se doporučuje, aby se vojensky zodpovědný mladík podrobil chirurgické léčbě a po příštím náboru na vojenské oddělení nebo ve vojenské škole znovu předložil své dokumenty.

Třetí stupeň varikokély se týká jednoho z důvodů, proč mladý člověk popírá vstup do vojenské školy nebo vojenského oddělení.

Zúčastní se armády s varikokéli, ve škole nebo ve vojenském oddělení? Varakotsele je spíše zákeřná choroba, která může v závislosti na stupni vývoje uvalit omezení na služby v ozbrojených silách. V prvním stupni jsou patologie strážce odvezeny do armády, do vojenské školy a do vojenského oddělení. Ve druhé fázi choroby je kategorie platnosti s odkladem služby přiděleno vojenské odpovědné osobě. U třetího stupně varikokély není kandidát schopen sloužit v armádě a studovat na vojenském oddělení nebo ve vojenské škole. Pro potvrzení diagnózy je nutné absolvovat lékařskou prohlídku ve vojenské registrační a registrační kanceláři.

Máte vážné potíže s přípravkem POTENTIAL?

Už je hodně peněz vyzkoušeno a nic pomáhalo? Tyto příznaky nejsou známy zřetelně:

 • pomalá erekce;
 • nedostatek touhy;
 • sexuální dysfunkci.

Jediný způsob, jak fungovat? Počkejte a nepoužívejte radikálními metodami. Možnost zvýšení je možná! Přejděte na odkaz a zjistěte, jak odborníci doporučují léčit.

Varikotsela a armáda: co potřebují vězni

Podle statistik za posledních pět let jsou varikokele přítomny u 15% mladých mužů v pokročilém věku. Možnost vojenské služby s touto diagnózou je určena individuálně pro každého vojáka. Předčasné hodnocení lékařů vojenského komisaře o závažnosti varikokély může způsobit vážné komplikace u mladého člověka, což může vést k postižení. K vyloučení takových důsledků pomůže včasné vyšetření a správné chování žáka s touto diagnózou ve vojenské registrační a registrační kanceláři.

Co je to varikokéla

Varikotsele - onemocnění samčího reprodukčního systému, charakterizované patologickým rozšířením žilních cév pletence sliznic v oblasti spermatické šňůry. Nedostatek žil vede k potížím s výtokem krve z varlat, v důsledku čehož se postupně zvyšuje její teplota. To vyvolává narušení výroby spermatozoidů, snížení jejich pohyblivosti. Je obtížné mechanicky přesunout spermie podél deferens, umístěné v těsné blízkosti dilatačních žil. Výsledkem nedostatku léčby progresivním varikokelem je neplodnost.

Příčiny a provokující faktory

Obvyklé příčiny vývoje varikokély jsou:

 • vrozená nedostatečnost žilních ventilů nebo jejich nepřítomnost;
 • slabost žilných stěn;
 • trombóza renálních, jaterních nebo varlatových žil;
 • nefroptóza (vynechání ledvin);
 • renální žilní hypertenze;
 • nádorových procesů reprodukčního systému a břišní dutiny.

Mezi faktory přispívající k rozvoji patologie patří:

 • nadměrné fyzické a statické zatížení;
 • obezita, nadváha;
 • špatné návyky;
 • pohlavní nemoci;
 • příliš intenzivní a častá masturbace;
 • hormonální nerovnováha.

V 95% případů se patologie vyskytuje v levém varlatě, zbývajících 5% spadá na dvoustrannou a pravostrannou varikokélu. To je způsobeno skutečností, že levé varisní žíly vstupují do renálního systému pod pravým úhlem a také mají kratší délku než nádoby vpravo. Takže vytváří mnohem větší tlak, který působí jako provokující faktor varikokély.

Diagnostika

Diagnostika a stanovení závažnosti onemocnění se provádí po vyšetření, které zahrnuje:

 • vizuální vyšetření oblasti šourku pro detekci dilatačních žil; Někdy může být varikokéla pozorována pouhým okem, protože zvětšené žíly se jasně objevují skrze kůže šourku
 • palpace oblasti skrotalu v klidném stavu a pak při napínání;
 • průzkum subjektivních stížností;
 • test Valsalva;
 • Ultrazvuková vyšetření, dopplerografie cév šourku.

Na standardním ultrazvuku s varikokelem se určují patologické změny varlat, heterogenita parenchymu, zvýšení nebo snížení velikosti pohlavních žláz. Avšak plavidla nejsou tak jasně viditelná. Lékař proto nemůže diagnostikovat patologii v počáteční fázi.

Pro přesné stanovení diagnózy je ultrazvuk prováděn dopplerografií skrotových cév. Tato metoda vám umožní rozpoznat onemocnění v časných fázích, protože obraz na monitoru je tvořen kvůli vlnám odraženým z krevního řečiště. V důsledku toho jsou zobrazeny postižené žíly, nedokonalé žilní ventily a zpožděný průtok krve.

K určení návratu krve do cév je Doppler kombinován s Valsalvovým testem: pacient se zhluboka nadechne, napne, zavře nos a ústa a pak vydechne do speciální trubičky. Vzorek vyvolává nárůst intraabdominálního tlaku, který působí proti venóznímu odtoku. Pokud ventily žíly šourku nefungují normálně, krev se pohybuje v opačném směru.

Během studie Valsalvy je doporučeno provést test palpace k identifikaci postižených žil v rané fázi onemocnění.

Pro určení závažnosti varikokély se dnes používá WHO klasifikace, která popisuje tři stupně progrese patologie:

 • Stupeň I - nejsou žádné klinické projevy, vizuálně varikózní není vidět. Hmatatelné žíly jsou definovány pouze při napínání, ale ne vždy. Diagnostika je potvrzena ultrazvukem s dopplerografií.
 • II stupeň - zvětšené žíly jsou vizuálně nenápadné, ale jsou i palpované v klidném stavu. Objevují se první příznaky, které způsobují, že pacient má nepohodlí (nárůst šourku ze strany léze, bolest ve svalech během cvičení).
 • Stupeň III - žíly jsou velmi rozšířené, viditelné skrze kůži a jejich plexus je dobře hmataný. Dotčená část šourku je výrazně zvětšena, zatímco varlata jsou zmenšena, což svědčí o narušení jejich funkce. Bolestné pocity jsou vyjádřeny. S progresí onemocnění se žíly stanou stále více viditelnými a varlat se snižuje

Posouzení vhodnosti uchazeče

Diagnostika varikokély není absolutní kontraindikací pro armádu. Posouzení vhodnosti mladých mužů se provádí podle výše popsané klasifikace WHO. Po vyšetření a stanovení stupně varikokély se jedná o jednu z kategorií fitness - "A", "B", "B" nebo "G".

Zástupce s varikokelem je zařazen do kategorie B, B nebo D

Kategorie "B" odpovídá prvnímu stupni onemocnění. Odborník je poslán, aby sloužil, ale s omezením typu vojska (ve kterém vojáci nemohou sloužit - informace, které lze získat přímo během návrhu). Mladý muž je registrován urologem, protože existuje riziko progrese varikokély.

Kategorie "B", kterou vojenská komise přiděluje k náboru, znamená omezení typu vojska a registrace u odborníka na tuto chorobu

Druhý stupeň odpovídá kategorii "B" nebo "B". Ten předpokládá zapsání odbobíků do rezervy a je povinen plnit vojenskou povinnost v případě všeobecné mobilizace. Pokud byl druhý stupeň varikokély zařazen do kategorie "B", znamená to rychlou progresi onemocnění. Tam je hrozba vývoje varikotsele třetí stupeň, který je také klasifikován jako "B".

Kategorie "G" pro varikokéli předpokládá šestiměsíční odložení služby, pokud s tím souhlasí operace. O šest měsíců později, když mladý muž úspěšně absolvoval pooperační rehabilitaci, se znovu účastní návrhu kampaně.

Video: Jsou armáda s varikokélou

Když je odložení odloženo a jak získat oddělení s varikokelem

Odložení vojenské služby na varikokéli je odloženo pouze tehdy, když mladý muž provede operaci k odstranění křečových žil. Podle článku 48 a článku 86 Federálního zákona Ruské federace "o vojenské službě a vojenské službě" je vydáno po dobu 6 měsíců. Ze zdravotních důvodů je prodlení prodlouženo na jeden rok za účelem úplné pooperační regenerace.

Pokud se operace k odstranění varikokély provádí během služby, je mladá osoba oprávněna odejít z jednoho až šesti měsíců.

Osvobození od služby s uvolněním do rezervy je možné v následujících případech:

 1. S varikokéli druhého stupně v přítomnosti dvou případů recidivy onemocnění, dokumentované. Přítomnost relapsů naznačuje, že existuje vysoké riziko rozvoje třetí fáze patologie.
 2. Ve druhém stupni varikokéla s jediným pooperačním relapsem a nesouhlasem s prováděním operace. Mladý muž v okrsku útvaru pro vojenskou registraci a zařazování se odmítne zasahovat v libovolné formě nebo odkazuje na "Základy legislativy RF o ochraně zdraví občanů" (článek 33). Zástupci úřadu pro vojenskou registraci a zařazování nemohou donutit mladého muže, aby fungoval. Mladý muž by měl pochopit, že odmítnutí chirurgické korekce nakonec povede k impotenci a neplodnosti.
 3. V třetím stupni varikokéla na základě zákona o vyšetřování zdravotního stavu žadatele. Vychází se po utrpěném instrumentálním výzkumu, který tvoří závěrečný diagnostický závěr.

Pokud má rekrutka druhý stupeň varikokély bez komplikací a relapsů, považuje se za vhodné pro službu (kategorie "B").

Jak postupovat v případě sporů

Budoucí vyzbrojenci s varikokélou před návštěvou vojenského komisaře by měli studovat lékařské a právní aspekty týkající se nemoci, jakož i možnost vojenské služby.

Některé možné situace a způsoby, jak je vyřešit:

 1. Odborník má varikokéla třetího stupně potvrzená vyšetřeními, ale vojenská komise uznává, že je vhodná pro službu. Je nutné shromáždit všechny doklady potvrzující diagnózu, poskytnout jim kopie návrhu komise s prezentací originálů. Aby bylo zajištěno, že dokumenty v době příjmu byly ověřeny razítkem potvrzujícím jejich přijetí k posouzení.
 2. Zástupce s varikokelem třetího stupně chce potvrdit svou diagnózu před zahájením volání. To je přípustné, pokud existují pochybnosti o objektivitě posouzení zdravotního stavu lékařů komise. Hlavní věc je, že dokumenty jsou certifikovány podle pravidel a předkládány vojenskému komisaři.
 3. Úřad pro vojenskou registraci a zařazování je povinen opakovaně absolvovat ultrazvuk nebo jiné studie, ačkoli jsou nedávno provedeny. Odborník má právo nesouhlasit, protože písemně odmítl. Výběrová komise je povinna rozhodnout na základě předložených údajů.
 4. Pokud jsou práva náboru hrubě porušena, zatímco rozhodnutí komise pro vojenskou registraci a zařazení do úřadu je špatné, měli byste se obrátit na vyšší orgány - komisi pro odvody na předmět Ruské federace nebo na soud.
Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím komise pro vojenský komisař, může ho napadnout ve vyšším orgánu nebo u soudu

Varikotsele - vážná nemoc, která ohrožuje zdraví mužů. Pokud je zjištěna během dospívání, měla by být zahájena co nejdříve. Varikotsele mohou být příčinou propuštění z vojenské služby, ale pouze v těch stadiích, kdy je funkce mužského reprodukčního systému výrazně narušena. Vědomé odmítnutí chirurgické léčby, aby se zabránilo armádě, může vést k smrtelným následkům. Mladý muž se zbavuje plného sexuálního života a možnosti plodnosti.

Varicocele a armáda 2017: může poskytnout oddych

Jsou pojmy varikokéla a armáda kompatibilní? V jakých případech je udělena odklad nebo vydána vojenská lístka?

Varikokéla je skutečně mužské onemocnění, které může postihnout jakýkoli věk. Je spojena s expanzí žilních cév v varlatach, která je plná porušení erektilní funkce a neplodnosti. V závislosti na závažnosti se příznaky liší.

Samozřejmě, v počátečních stádiích není onemocnění tak nebezpečné a nezpůsobuje mnoho nepohodlí. Ale jak to být, pokud je klinický obraz dostatečně zřetelný, a tady je další program pro vojenskou službu.

V tomto případě má mnoho mladých mužů otázku, ale jsou pojmy varikokély a armáda kompatibilní a v jakých situacích je poskytována odklad? Zjistíme více o tomto okamžiku.

Stupně závažnosti onemocnění

Když dojde k výskytu varikokély, v oblasti tlustého střeva se poškozují žilní cévy. Dokonce i sebemenší porucha venózního odtoku z varlat je zvýšena teplota pohlavních žláz, což ovlivňuje kvalitu spermií a produkci mužských pohlavních hormonů.

Jak již bylo řečeno, v počátečních fázích je velmi obtížné zaznamenat onemocnění, a proto mu člověk nepomůže lékaři a varikokéla postupuje. Proto za několik let bude zástupce silnějšího pohlaví "zakrývat" prahové hodnoty lékařů v naději, že znovu získá své mužské síly.

Aby nedošlo k tomu, abychom s vojenskou službou dosáhli úspěchu, podívejme se na stadia nemoci a příznaky, které se projevily na každém z nich.

Tabulka 1: Stadia onemocnění:

 • častý stres;
 • zranění v oblasti slabin;
 • přehřátí nebo hypotermie;
 • snížená imunita atd.

Pokud vezmeme v úvahu obecný klinický obraz, můžeme tyto příznaky rozlišit:

 • bolesti lokalizované v dolní části břicha;
 • vizuální změna varlat;
 • nepohodlí při zvedání závaží;
 • bolestivé pocity s erekcí, svahy dolů a dokonce i mírná fyzická námaha.

Taková nemoc má mnoho vlastností, které lze naučit z videa v tomto článku.

Kdy stojí za to shromáždit "kufr" v armádě?

Mnoho mladých lidí, kteří se potýkají s nepříjemnou diagnózou, se týká jediné otázky a mohu sloužit armádě s varikokelem? Odpověď na to spočívá ve stupni nemoci, koneckonců závisí na její další vojenské službě.

První stupeň

V případě, že chlapec měl štěstí a dostal k lékaři v tomto stádiu onemocnění, riziko jít „pod nůž“ chirurg je minimální, protože v tomto případě můžete udělat, jen lékařskou terapii (viz léčbě drogové závislosti varikokély :. An přehled o přípravcích). S ohledem na poskytování služeb, pro některé to bude radost, ale pro někoho, truchlící, protože ještě musí sloužit všem, t. To. Tato forma není důvodem ke zpoždění, a pokud nejsou k dispozici žádné jiné zdravotní problémy, kvůli time all-sloužit ještě musí.

Druhý stupeň

Situace je již kontroverzní a otázka, zda je armáda volána s varikokelem této fáze, závisí na mnoha nuancích. V případě, že onemocnění nastane bez relapsů nebo mladý muž nemůže zdokumentovat faktory exacerbace, úřad pro vojenskou registraci a zařazování se může rozhodnout pro službu.

Zpoždění nebo převedení do rezervy je možné pouze v případě, že existují takové důvody:

 • nemoc je v hraničním stádiu a existuje vysoké riziko přechodu z 2. stupně na 3. stupeň;
 • existují zdokumentované skutečnosti o opakování onemocnění;
 • byla provedena operace k léčbě varikokély.

V posledně uvedeném případě je obnově uděleno šestiměsíční období odkladu podle článků 48 a 86.

Třetí stupeň

Ve třídě 3 může vojenská služba skončit, aniž by se začalo. Přítomnost takového onemocnění v historii je právním základem pro získání vojenské letenky a zapsání do rezervy.

Podle rozvrhu onemocnění patří varikokéla do kategorie "B", to znamená, že je omezené. To znamená, že v době míru je draftee propuštěn z vojenské služby, ale v případě vojenské hrozby bude muset splácet dluh.

Operace: mohu odmítnout a vydat odmítnutí

Operační zákrok není povinný a je prováděn pouze se souhlasem pacienta. Podle toho mladý člověk není povinen provést operaci, a proto je nutné v případě opakování vydat písemné odmítnutí úředního dokumentu.

Je však třeba vzít v úvahu, že tato otázka odpovídá pouze osobním zájmům a mladý muž je zcela zodpovědný za své zdraví. Odmítnutí se provádí ve volné formě, kde lze odkazovat na "Základy legislativy RF o ochraně zdraví občanů", konkrétně článek 33.

V takovém případě, pokud je chirurgická léčba odmítnuta, je mladý člověk úplně vyloučen z volání, pokud je operace prováděna, odložení varikokély bude 6 měsíců. Během operace v zákazu zřízení a re-identifikace recidivy u náboru kanceláře mají právo požadovat, aby výměnou za ultrazvukem potvrdit non-vládní lékařské ordinace a vydávání průkazu.

Poznámka: Pokud se vzdát operaci pro osobní zisk, ale spíše to, aby sloužil v armádě, je třeba pochopit a rizika, protože můžete přijít o možnost počít dítě, jakož i provádět jiné komplikace v dalším postupu onemocnění.

Co když v případě varikokély jsou 3 stupně považovány za vhodné pro službu

Jak jsme již pochopili, s třetím stupněm varikokély je omezování armády poměrně legitimní, ve druhé etapě je tato otázka relativní. Ale jak být mladý člověk, pokud na náborové kanceláři říkají, že jste vhodní pro službu?

V této situaci je třeba provést následující kroky:

 • učinit všechny kopie dokumentů, které ukazují přítomnost diagnózy, stejně jako všechny předané diagnózy;
 • ujistit je o příslušném zdravotnickém zařízení,
 • poskytnout jim návrhové tabuli;
 • vyžadují razítko s uvedením, že byly přijaty.

Dále, pokud porušíte práva na podání žádosti na vyšší orgány, konkrétně na odškodnění subjektu Ruské federace nebo soudu.

Upozornění: Aby nedošlo k neoprávněným jednáním ze strany komise, je nejlepší předem potvrdit diagnózu a předložit dokumenty v den náboru. Ujistěte se, že lékař zajistil všechny razítka a podpisy a doklady sami byly plně potvrzeny zdravotnickým zařízením.

Některé naléhavé otázky a odpovědi na ně

Kromě otázky, zda je armáda s varikokelem vhodná, může mít mladý muž jiné pochybnosti. Na mnoha z nich najdete níže uvedenou odpověď.

Co dělat, když potřebujete průchod jiného ultrazvuku

Pokud jste nedávno absolvovali ultrazvukové vyšetření a na náborové stanici požadujete opakovanou diagnózu, máte právo odmítnout. Chcete-li to provést, musíte vytvořit písemné prohlášení, které uvádí čas rozhodnutí na základě dostupných dokumentů.

Jak postupovat v případě postoupení vojenského komisaře pro chirurgickou léčbu

Zde se znovu odvolává instrukce a její práva na zdravotní péči. Nuceně nikdo nemůže donutit, abyste souhlasil s operací. Zde jste vedeni pouze osobními zájmy a zodpovídáte za své vlastní zdraví.

Může se vyskytnout v 2. stupni varikokély

Tato možnost existuje, ale v praxi je to vzácné. Pokud se zjistí, že došlo k relapsu onemocnění nebo k jeho přechodu na stupeň 3, doporučuje se chirurgická léčba.

V případě odmítnutí operativního zásahu je pověřena mladá osoba na základě rozhodnutí zvláštní komise.

Je v armádě dovolená pro chirurgii varikokély?

Dovolená se spoléhá, ​​jako u jiných chirurgických zákroků. Pokud během operace proběhne nějaká operace, doba zotavení bude od jednoho do šesti měsíců.

Mohou vzít armádu na jednu opakovanou varikokéli 2 stupně

Ano, mohou. Chcete-li získat vojenskou vstupenku, aniž byste prošli službou, potřebujete opakované zhoršení této nemoci.

Co se stane, pokud souhlasíte s operací

V takovém případě je souhlas vydán na vojenském zdravotnickém stanovišti, pak je dáno odložení z armády a je dán odkaz na chirurgickou léčbu. Tato doba je nejčastěji určována ošetřujícím lékařem.

Co se stane, když se operace provádí okamžitě po lékařské prohlídce

Jakmile obdržíte vojenský lístek ze zdravotních důvodů, automaticky se připíšete na rezervu. V takovém případě po ošetření nikdo neprovede znovu vyšetření a lístek zůstane u vás.

Shrňme výsledky

Takže je čas shrnout výše. Jak chápeme, varikokéla a vhodnost pro problematiku armády jsou velmi delikátní a obsahují spoustu nuancí. Chcete-li opravit materiál, podívejme se na stůl.

Tabulka 2: Možnost odběru v závislosti na stupni onemocnění:

Máte Zájem O Křečových Žil

Instrukce Holoplant o použití analogových recenzí

Nechte se léčit

Funkční potravinářský výrobek Holoplant Dobré odpoledne, drahí čtenáři. Dnes bych vám rád vyprávěl o léku na zlepšení jater a žlučových kamenů. Byl jsem mu propuštěn druhý den....

Počáteční stadium křečových žil a její léčba

Nechte se léčit

Křečové žíly - onemocnění žilní nedostatečnosti - se často projevují na nohou. Je považován za "ženskou" patologii, protože počáteční stadium křečových infekcí se projevuje hlavně během těhotenství....